În conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene 679 din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, Creative Dental Vision prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerințelor legale şi în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

1. PRINCIPII ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL


– Legalitate: La prelucrarea datelor cu caracter personal datele personale ale angajaților, clienților, partenerilor și furnizorilor sunt prelucrate cu bună-credință şi se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale;

– Scop bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;

– Confidențialitate: Persoanele care prelucrează, în numele Creative Dental Vision date cu caracter personal au prevăzut în contractul de muncă şi în fișa postului o clauză de confidențialitate;

– Consimțământul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile menționate în Legea nr. 679/2016 şi alte date prevăzute de acte normative, este realizată cu acordul persoanei vizate;

– Informarea: Persoana este informată de către instituția care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;

– Stocarea: Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.

– Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziție şi de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau instanței de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;

– Securitatea: Măsurile tehnice şi organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejată prin firewall precum şi de soluții antivirus actualizat permanent.

2. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE


– Dreptul de a obţine de la Creative Dental Vision, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de Creative Dental Vision;

– Dreptul de a obţine de la Creative Dental Vision, la cerere şi în mod gratuit rectificarea sau actualizarea, în special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;

– Dreptul de a obţine de la Creative Dental Vision, la cerere şi în mod gratuit, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 679/2016;

– Dreptul de a obţine de la Creative Dental Vision, la cerere şi în mod gratuit notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operațiuni efectuate, dacă aceasta notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;

– Dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; în caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;

– Dreptul de portabilitate a datelor către un alt operator

– Dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost încălcate.

– De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 679/2016 persoana vizată se poate adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.

3. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Prin această politică, Creative Dental Vision certifică faptul că îndeplineşte cerinţele de securitate a datelor cu caracter personal. Creative Dental Vision utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Conform cerinţelor Legii nr. 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Creative Dental Vision are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Orice persoană are dreptul de a refuza transmiterea datelor, ceea ce duce la suspendarea serviciilor oferite de către Creative Dental Vision persoanei în cauză.

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai partenerilor contractuali ai Creative Dental Vision în condiții de siguranță și cu acordul persoanei vizate.

Conform Legii nr. 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere la office@creativedentline.ro

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, aveți datoria de a ne informa cât mai curând posibil.

4. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ


Creative Dental Vision este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutului acestui site și la toate materialele publice realizate, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele. Nicio secțiune din conținutul de proprietate intelectuală Creative Dental Vision nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al Creative Dental Vision. Prin urmare, vizitatorii site-ului trebuie să înțeleagă și să consimtă să nu modifice, să vândă, să distribuie sau să creeze lucrări/opere/ derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site.

5. MĂSURILE DE SECURITATE A PRELUCRĂRII DE DATE PERSONALE


Creative Dental Vision a investit pentru adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii Creative Dental Vision, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama Creative Dental Vision sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

6. TRANSFERUL INTERNAȚIONAL DE DATE


În calitatea sa de furnizor de servicii medicale Creative Dental Vision poate avea o serie de relații comerciale cu producători și furnizori de servicii internaționali. Singurele transferuri internaționale de date care se realizează aceștia sunt strict de natură comercială și cu acordul părților și constau în datele de contact ale persoanelor care semnează sau girează anumite documente comerciale precum contracte, oferte de produse, facturi. În plus, transferurile de date de acest tip sunt punctuale, și implică un număr redus de persoane. Din perspectiva GDPR, acest tip de relații comerciale cu parteneri externi, din țări non UE sau fără condiții de adecvare agreate de UE, poate fi încadrat la articolul 49 GDPR, aliniatul 1, paragrafele b) și c)., precum și în Preambulul 111 GDPR.

7. OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL


Operatorul de date cu caracter personal este compania Creative Dental Vision, specializată în servicii medicale de stomatologie cu sediul în Alba Iulia, strada Mihai Eminescu, nr. 17, județul Alba.

8. RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR


Clienții și partenerii noștri au posibilitatea de a comunica în orice moment cu Responsabilul pentru protecția datelor personale, în mod direct, pentru orice subiect legat de prezenta Politică, utilizând datele de contact de mai jos:

Responsabil cu protecția datelor personale Creative Dental Vision: office@creativedentline.ro 

9. POLITICA COOKIES

9.1 Ce sunt cookie-urile și de ce le folosim?

Cookie-urile sunt niște fișiere temporare, ce conțin un volum mic de informații și au ca principal scop stocarea de date atunci când accesați site-ul creativedentline.ro. Utilizăm cookie-uri întrucât acestea au un rol important care se referă la raportarea unor informații de interes pentru noi.

Ne dorim ca experiența de navigare pe site-ul www.creativedentline.ro să fie unică și adaptată pe interesele și preferințele pe care le aveți iar cookie-urile ne permit să personalizăm interacțiunea cu site-ul nostru și să folosim datele înregistrate pentru a face ca fiecare accesare a site-ului să fie mai plăcută.

Nu utilizăm cookie-uri pentru a colecta date cu caracter personal, indiferent de tipul acestora ci pentru a analiza interacțiunea pe care o aveți cu paginile accesate din cadrul www.creativedentline.ro și a secțiunilor aferente site-ului, pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor, a eficientiza încărcarea și nu în ultimul rând în scopuri de marketing.

Datele înregistrate prin cookie-uri adună date statistice care ne permit ulterior să îmbunătățim activitatea noastră pe care o desfășurăm online și să ne ajute cu eventualele întrebări pe care le avem cu privire la funcționalitatea site-ului creativedentline.ro sau la monitorizarea campaniilor de publicitate active. De asemenea, utilizăm cookie-uri pentru a gestiona eficient conținutul informațiilor afișate în cadrul site-ului și din motive tehnice.

Puteți schimba setările cookie accesând aceasta pagină.

9.2 Maniera de gestionare a cookie-urilor

Fiecare utilizator poate să își gestioneze din browser cookie-urile conform preferințelor pe care le are. În fucnție de browserul pe care îl utilizați puteți seta limitarea/ștergerea cookie-urilor sau configura acțiuni de gestionare pentru site-uri specifice. Există posibilitatea să lăsați doar anumite site-uri care să nu poată respinge cookie-uri .
O altă opțiune de navigare pentru utilizatori este modul incognito, întrucât cookie-urile create sunt şterse după ce închideţi toate aceste ferestre.
Vă rugăm să aveți în vedere că respingerea unor cookie-uri poate face ca anumite secțiuni din cadrul site-ului nostru să fie dificil de vizualizat și să se încarce mai greu.
Ca și utlizator aveți dreptul de a respinge cookie-urile site-ului nostru www.creativedentline.ro și dreptul de a ne solicita să eliminăm datelor colectate prin cookies. Identificatorul anonim desemnat (de administratorul site-ului sau de terți) va fi automat eliminat.
În cazul în care nu ați vizualizat corect pop-ul de informare prin care se notifică faptul că site-ul nostru utilizează cookie-uri și doriți să le gestionați diferit puteți accesa link-urile recomandate pentru a șterge unele cookie-uri.

Asigurați-vă ori de câte ori este posibil că setările de pe dispozitivele pe care le utilizați sunt conforme cu preferințele pe care le aveți. Astfel, browser-ul vă poate avertiza înainte să acceptați unele cookie-uri sau le poate refuza din momentul în care ați accesat un site.
V. Informații suplimentare
Pentru orice informații referitor la Politica Cookies a site-ului nostru sau întrebări și sugestii pe care le aveți în acest sens, vă rugăm să ne contactați fie la numerele de telefon afișate pe site, fie la adresa de e-mail office@creativedentline.ro.

9.3 . Actualizări:

Ne rezervăm dreptul de a modifica și completa această politică ori de câte ori consideră necesar. Scopul actualizării periodice a acestei pagini este de a proteja datele utilizatorilor și de a îi informa cu privire la orice modificare apărută referitor la monitorizarea și utilizarea cookie-urilor pe site-ul www.creativedentline.ro